İstanbul Travesti Eşitsizliğini LGBTİ Üzerinden Okumak

Toplum, Cinsiyet, Rol, Eşitsizlik, Hakkaniyetsizlik, Ataerkil Toplum Düzeni, Cinsiyetçi Roller, Cam Tavan Sendromu Gibi Birtakım Anahtar Sözcükler Bir Araya Getirildiğinde, Kalan Cümlelerin Nereye Kanalize Edileceğinden Bahsetmemize Gerek Yok Sanırım.

Yada En Azından Ben Öyle Olduğunu Varsayıyorum Veya Düşünüyorum Diyelim.

Literatürde Savunmasız Gruplar Adı Altında Geçen Ve Ülkemiz Açısından En Savunmasız Gruplar Kategorisinin En Gözde Öznelerinden Sadece Bir Tanesi Olarak Nitelendirdiğim, ışıldayan Sönmüş Yıldız Kadin… Benim Lügatimdi, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinde Her Daim Başı Çeken Ana Karakter Kadındır.

Fakat Ben Yazımda, Savunmasız Gruplardan En Farklı Olanlarından Birisi Olarak Düşündüğüm, Bana Göre Madalyonun Diğer Yüzünü Temsil Eden Bu Noktadan Dem Vurmak Niyetindeyim.

Peki, Kim Onlar? Çocuklar Mı, Yaşlılar, Hastalar, Ekonomik Açıdan Güçsüz Kişiler, Azınlıklar, Mülteciler, Kimi Zaman Ev Arkadaşımız, Can Yoldaşımız Olan Konuşamayan Diğer Canlı Dostlarımız Mı? Hayır, Ben Burada Ülkemizin Kanayan Yaralarından Biri Olan Lgbti Olgusu Ve Lgbti’li Bireyleri Kapsama Alanıma Dâhil Etmek İstiyorum.

Öncelikle Lgbti Nedir, Ne Değildir Bir Açılımına Bakmakta Fayda Vardır.

Lgbti; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel Ve İnterseks Sözcüklerinin Baş Harflerinden Oluşan Kısaltmanın İsmidir.

Ülkemiz Gerçeğinde Eşcinsellikle İlgili Kavram Kargaşası Bulunmaktadır; Bu Nedenle İlgili Kavramların Açıklığa Kavuşturulması Oldukça Önem Arz Etmektedir.

Geylik; Bir Erkeğin Bir Başka Erkeğe İlgi Duyması Ve Cinsel Olarak Tercih Etmesi, Lezbiyenlik; Kadınların Diğer Kadınlara İlgi Duyması Ve Cinsel Olarak Tercih Etmesidir.

Biseksüellik İse İnsanların Hem Kendi Hem De Karşı Cinsten Kişilere İlgi Duyması, Transseksüellik; Kişinin Kendini Yanlış Cinsin Bedenine Hapsolmuş Hissetmesi, Karşı Cinse Özgü Fiziksel Özelliklere Ve Sosyal Rollere Sahip Olmak İstemesi, Kısaca Karşı Cinsten Birisi Olarak Yaşamak İçin Zorlayıcı Bir Arzu Duyması Anlamına Gelmektedir (1).

Son Olarak İnterseks İse; Anormal Üreme Ve Cinsiyet Organları İle Doğmuş Olan Kişilere İnterseksüel Denir (6).

Kısacası İnterseksüellik, Hem Erkeksi Hem De Kadınsı Cinsiyet Özelliklerine Sahip Olan İnsanların Durumunu Belirtir.

Mevcut Alan Yazına Bir Göz Atıldığında, Eşcinselliğin Oldukça Eski Bir Tarihsel Geçmişe Sahip Olduğunu Görmek Mümkündür.

Ayrıca Bu Kavram En Eski Zamanlardan İtibaren Bilinmektedir.

Hemen Hemen Bütün Kültürlerde Ve Büyük Dinlerde Eşcinsellik Normal Dışı Cinsel Davranış Olarak Kabul Edilmiştir.

İnsanlık Tarihi Boyunca Birçok Medeniyet, Eşcinsel İlişkileri Daha Az, Heteroseksüel İlişkileri İse Daha Fazla Kabul Etmiştir (4).

Lgbti Kategorizasyonunda Yer Alan Bireylere Karşı Toplumun Takındığı Tutum Ve Sergilediği Davranışların Analizi, Mevcut Toplumsal Eşitsizliğin Kökenlerine İnmek Bağlamında Katkı Sunabilir.

Özellikle Türkiye Gibi Halen Kadın Haklarının Nasıl Olması Gerektiği, Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rollerinin, Basmakalıp Yargıların Nasıl Elimine Edilebileceği Gibi Konuların Tartışıldığı Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Lgbti’li Bireyleri Ve Onların Mevcut Sorunları Masaya Yatırmanın Hiç De Kolay Bir Konu Olmadığının Gayet Farkındayım.

Eş Ve Cinsellik Olmak Üzere İki Sözcükten Meydana Gelen Eşcinsellik Fenomeni Ele Alındığında, Genel Olarak İnsanlar Bunun Eş Kısmını Görmezden Gelip Cinsellik Hususuna Kafa Yorma Sürecine Girişmektedirler.

E Malum, Konu Cinsellik Olunca, Konuya Müdahil Olan Ve Her Ne Olursa Olmalıdır Görüş Bildirmekten Kaçınmayan Kişi Sayısında Da Gözle Görülür Bir Artış Yaşanıyor.

Örneğin Bir Sokak Röportajı Yapıldığını Ve Caddeden Geçen Her Yüz Kişi Arasından Rastgele Seçilen On Tanesine, Eşcinsellik Hakkındaki Görüşlerinin Sorulduğunu Bir Düşünün.

Sizce Olumsuz Görüş Bildirenlerin Oranı, Olumlu Görüş İfade Edenlere Kıyasla Nasıldır? Hemen Fikrimi Beyan Edeyim: Yaklaşık %70.

Her Ne Kadar Bu Benim Şahsıma Ait, Objektiflikten Uzak Bir Oransal Tahmin Olsa Da, Konuyla İlgili Olarak Yapılmış Olan Araştırma Sonuçları İncelendiğinde Durumun Vahametinin Gün Yüzüne Çıktığını Daha Net Göreceksiniz.

Bu Bağlamda Hemen Sizinle Bahsettiğim Bu Çalışma Sonuçlarını Paylaşayım.

Bahçeşehir Üniversitesi Tarafından 2009 Yılında Gerçekleştirilen “radikalizm Ve Aşırıcılık” Adlı Araştırmada, 34 Farklı İlden Toplam 1715 Kişi Şu Soru Yöneltilmiştir: “kiminle Komşu Olmak İstemezsiniz?” Ankete Katılanların %87’si Bu Soruya “eşcinsel” Kişiler Cevabını Vermiştir.

Aynı Soruya Aynı Şekilde Cevap Verenlerin Oranı 2011 Türkiye Değerler Araştırması’nda % 84, 2012 Türkiye Değerler Araştırması’nda İse Yine % 87 Olarak Hesaplanmıştır.

Verilen Yanıtlarda Eşcinselleri, 2011’de Aids Hastaları, Nikâhsız Yaşayanlar Ve Tanrı’ya İnanmayanlar; 2012’de İse İçki İçenler Ve Yine Aids Hastaları Takip Etmektedir.

Sözü Edilen Üç Araştırmanın Sonuçlarında Da, Eşcinsellerin En Çok “rahatsızlık Duyulan” Grup Olması Dikkat Çekicidir (2).

Bu Bağlamda Türk Toplumunda Gittikçe Yükselen Bir Homofobinin Varlığından Söz Etmek Mümkün Hale Gelmektedir.

Bununla Birlikte Yükselen Homofobik Tutum Ve Davranışlar İle Ülkelerin Mevcut Sosyoekonomik Ve Siyasi Durumumu İlintilendiren Kaynaklara Da Rastlamak Mümkündür.

Örneğin Ülkemizde Yaşanan 1980 Askeri İhtilali Sonrasında Pek Çok Eşcinselin, İstanbul Travesti, Gey Ve Lezbiyenin, Saçları Kazınarak İstanbul Dışına Sürgüne Gönderildiği Gerçeği, Günümüzde Çok Az Kişi Tarafından Bilinen Yada Hatırlanan Bir Gerçek Olarak Tarihin Tozlu Sayfalarında Yerini Almıştır.

Şehir Dışına Sürerken Lgbti’li Bireylerin Saçlarını Kazımak, Etiketleme, Hatta Daha Yerinde Bir Tabir Olarak Düşündüğüm Damgalamanın Bir Diğer Adını İfade Etmektedir.

Tabiyki Lgbti’li Bireylere Yönelik Bu Tür Sosyal Ve Bireysel Dışlanmışlık Yaratan Negatif Vakaların Sadece Ülkemizde Vukuu Bulduğunu Düşünmek Oldukça Yanlış Bir Kanıdır.

Bugün Dünya Devi Olarak Görülen Amerika Birleşik Devletleri’nde De Benzer Cadı Avlarının Yaşandığı Bilinmektedir.

Şöyle Ki; Abd’de Savaş Dönemi Ve Sonrası Dönem, Lgbti Bireyler İçin Çeşitli Avantajlar Yaratmıştır.

Bunların Bazılarını Lezbiyenler De Dâhil Olmak Üzere Kadınların Erkeklerin Bıraktığı Alanlarda Çalışmak İçin Sanayi Sektöründe Yer Alması, Kırsaldan Gelen Eşcinsellerin Ordu Bünyesinde Farklı Yörelerden Gelen Diğer Eşcinsellerle Tanışması, Savaş Sonrası Taşralı Birçok Eşcinselin Büyük Kentlerde Kalması Olarak Sıralamak Mümkündür.

Böylece Lgbti Bireylerin Kamusal Alanda Görünürlüklerinin Artmaya Başlaması, İktidarı Zaman Kaybetmeden Harekete Geçmeye Yöneltmiştir.

Cumhuriyetçi Senatör Joseph Mccarthy Tarafından Komünist Sempatizanı Olduğu İddia Edilenlerin Yanı Sıra Eşcinsellere Karşı Da Bir Plan Yürürlüğe Konulmuştur (2).

Peki, Farklı Cinsel Tercihlere Sahip Olan Bu Lgbti’li Bireylere Karşı, Toplumsal Bazda Başlatılan, Hatta Bazı Dönemlerde Alevlenen Deyim Yerindeyse Bu Linç Kampanyasının Veyadamgalama Çalışmalarının Kökeninde Ne Yatıyor? Niçin Bizimkinden Farklı Cinsel Yönelimlere Sahip Kişilere Karşı Savaş Açıyoruz? Niçin Onları Ötekileştiriyoruz? Niçin Onlara Söz Hakkı Hatta Ve Hatta Yaşam Hakkı Tanımıyoruz? Niçin Bu Bireylerin Kamusal Alanda Görünürlükleri Yok Denecek Kadar Az? Niçin Kimliklerini Ve Mevcut Eğilimlerini Saklama İhtiyacı Hissediyorlar? Hiç Bunları Düşündünüz Mü? Yada Şöyle Sorayım: Çocuğunuzun Da Eşcinsel Olabileceği Gerçeğini, İhtimalini Hiç Düşündünüz Mü? Eğer Öyle Olsaydı, Lgbti’li Bireylere Karşı Tavır Ve Davranışlarınızda Pozitife Yönelen Bir Değişimin Kıvılcımları Yanar Mıydı? Yoksa Kendi Çocuğunuza Karşı Da Mı Böyle Acımasız Bir Tavır Sergilerdiniz? Lütfen Elinizi Vicdanınıza Koyup Bir Düşünün, Eğer Yerini Bilmiyorsanız, Kalbinizin Sesini Dinleyin.

O Size Nasıl Davranmanız Gerektiğini Fısıldayacaktır.

Lezbiyen, Biseksüel, Gey Ve Transseksüellere Yönelik Olumsuz Tutumların Birçok Toplumda Yaygın Olarak Yer Aldığını Belirtmiştim.

Buna Ek Olarak Bu Tür Farklı Cinsel Tutum Ve Yönelimlere Sahip Bireyler, İçerisinde Yaşadıkları Toplumda Kendilerine Uygun Cinsel Yönelimlerini Açıktan Yaşayamamakta Ve Dolayısıyla Birtakım Psiko-sosyal Sorunları Tecrübe Etmek Durumunda Kalmaktadırlar.

Bunun Altında Yatan En Önemli Sebeplerden Birisinin İse, Bastırılmış Ve Yok Sayılmış Duyguların Yattığını İfade Etmek Mümkündür.

İçerisinde Bulunduğu Durum Ve Kişisel Tercihleri Dolayısıyla Bir Çıkmaza Hapsolduğunu Düşünen Ergen Lgbti’li Gençlerde, Bu Grupta Yer Almayan Diğer Ergenlere Kıyasla İntihar Vakalarının 6-8 Kat Daha Fazla Olduğu Bilinmektedir.

Lgbti’li Bireylerin Yaşadıkları Sorunlar, Elbette Sadece Psiko-sosyal Değildir.

Ülkemizde Hala Eşcinselliğin “tedavi Edilebilir Bir Hastalık” Olduğunu Savunan Hekimlerin Varlığı, Eşcinsellerin Çalışma Hayatlarında Maruz Kaldıkları Ayrımcılık Ve Hukuki Adaletsizlikler; Sağlık Hizmeti İhtiyaçlarını Giderme Konusunda Karşılaştıkları Hakkaniyetsizlikler; Dernek Kurma Yada Sendikalaşmalarına Yönelik Heteroseksist Engellemeler Ve Cinsel Yönelimlerinden Dolayı Cinayete Kurban Gitmeleri (5) Ülkemizdeki Eşcinsellere Ve Eşcinselliğe Yönelik Homofobik Göstergelerden İlk Akla Gelenlerini Teşkil Etmektedir.

Bir Diğer Gösterge İse Uluslararası Gey-lezbiyen Oluşumu’nun (the International Lesbian-gay Association) 49 Avrupa Ülkesi Arasından Yaptığı Eşcinsel Dostu Ülkeler Sıralamasıdır.

Her Sene Yapılan Bu Sıralamada, Puanlama Kriterleri Olarak Şunlar Göz Önünde Bulunduruluyor: Ülkelerdeki Lgbti Bireylerin İfade Özgürlüğü, Kanun Önünde Eşit Sayılması, Ayrımcılığa Karşı Yasaların Bulunması, Evlilik/partnerlik Yasallığı, Nefret Söylemi Yoğunluğu Ve Ailelerin Yaklaşımı.

Peki Türkiye Bu 49 Ülke Arasından Kaçıncı Derseniz, Hemen Söyleyeyim: 47.

Sırada, Yani Sondan Üçüncü (3).

Neyse Ki Rusya Ve Azerbaycan’ı Gerimizde Bırakmayı Başarabilmişiz.

Latifesi Bir Yana Da, Bu Sonuçların Ciddi Manada Sosyologlar Tarafından Ayrıntılı Bir Analizinin Yapılması Gerektiğini Düşünüyorum.

Bir Ülkeyi En İyi, En Güzel, En Yaşanılası, En Sevilesi Yapan Şeylerin Başında Farklılıklarımızın Geldiği Kanaatindeyim.

Ne Oldu, Ne Zaman Oldu Ve Nasıl Oldu Da Bu Toplum İnsanları Ayırmaya, Damgalamaya, Ötekileştirmeye Başladı? Bizler Nasıl Bu Hale Geldik Yada Getirildik? Ruhumuz, Kendi İnsanlığımızdan Ne Zaman Soyutlandı Ki, Karşı Tarafı Bir İnsan Olarak Görmeyi Bıraktık?

Bir Cevap Yazın